Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Hãy cùng bài viết tham khảo tất cả các bãi câu cá trên Genshin Impact và cách lấy Dao Xiên Cá miễn phí cho tân thủ ngay tại đây nhé.

 

Nếu bạn muốn gom sẵn nguyên liệu chuẩn bị câu cá, hãy tham khảo công thức làm ra chúng dưới đây:

 

  • Mồi Lên Men: 1 Quả Nhật Lạc + 1 Tiểu Mạch. Thích hợp với Cá Sóc.
  • Mồi Thịt Đỏ: 1 Hoa Lan Máu + 1 Thịt Gia Cầm. Thích hợp với Cá Thân Gai.
  • Mồi Giun Giả: 1 Dịch Slime + 1 Quả Mâm Xôi. Thích hợp với Cá Bướm.
  • Mồi Ruồi Giả: 1 Tú Cầu Anh Đào + 1 Đuôi Ngựa. Thích hợp với Cá Rồng, Cá Pháo.

Những nơi để câu cá để gom nguyên liệu đổi Lao Xuyên cá nhanh nhất

 

 

Cách lấy Dao Xiên Cá 4 Sao miễn phí trong Genshin Impact

Dao Xiên Cá là một vũ khí cán dài mới đặc biệt trong bản cập nhật 2.1 của Genshin Impact thông qua hệ thống câu cá mới ra mắt. Để đổi Dao Xiên Cá, bạn cần có các nguyên liệu sau đây

• 6 x Raimei Angelfish

• 20 x Golden Koi

• 20 x Rusty Koi

 

Để nâng cấp Dao Xiên Cá lên C5, bạn cần nguyên liệu "Ako's Sake Vessel" cùng chỗ đổi với Dao Xiên Cá với các nguyên liệu sau:

• 3 x Raimei Angelfish

• 10 x Pufferfish

• 10 x Bitter Pufferfish

 

Lưu ý:

  • Bạn chỉ lấy được 1 Dao Xiên Cá 1 lần duy nhất
  • Bạn cần mồi câu "False Worm Bait" để câu Raimei Angelfish" và "Fake Fly" để câu cá Koi
  • Mồi câu có thể sở hữu bằng cách mua bản vẽ từ Nuntuck ở Mondstadt và tự chế tạo ra (giá bản vẽ là 6 con Medela)

Vị trí câu cá Raimei Angelfish

Đến vị trí theo hình, clear quái và bắt đầu câu. Cá này chỉ xuất hiện từ 9h tối trở đi nên hãy thay đổi thời gian để câu.

 

Vị trí câu Golden Koi và Rusty Koi

 

Vị trí câu Pufferfish, Bitter Puffefish và các loại cá khác