Document

Bài viết mới

2022-11-17 15:46:54
Nếu bạn đã từng gặp The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút vào thế giới của Genshin Impact. Với...

2022-11-17 16:05:31
Hệ thống phân loại vật phẩm Genshin Impact đã chia thành các cấp khác nhau khá đơn giản và dễ hiểu cho...