Acc khởi đầu Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#159640
500,000đ
10
asia
6
Banner Nhân Vật 5T UID:834955798)~Raiden Shogun - Baal|Kazuha|Hu Tao~[Heizou|Thoma|Rosaria|Xinyan|Chongyun|Noelle*4|Bennett|Ningguang*1|XingQiu*1|Beidou*1|Xiangling|Razor*1]
#159639
500,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 3T UID:834914483)~Raiden Shogun - Baal|Kazuha|Hu Tao|Keqing|QiQi~[Thoma*1|Sayu|Yanfei|Xinyan|Noelle*2|Bennett*2|Ningguang*3|XingQiu*1|Beidou|Xiangling|Razor*3]
#159638
500,000đ
6
asia
7
Banner Nhân Vật 12T UID:845341131)~Nahida|Ganyu|Zhongli~[Thoma|Yanfei|Noelle|Bennett*2|Ningguang*2|XingQiu|Beidou|Razor]
#159637
475,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 1T UID:832131298)~Kazuha|Hu Tao|Ganyu~^Phong Ưng Kiếm^[Heizou|Thoma*2|Sayu|Yanfei|Diona*1|Sucrose|Chongyun|Noelle|Ningguang|XingQiu|Beidou*3|Razor|Barbara*1]
#159636
450,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 1T UID:846515673)~Raiden Shogun - Baal|Kazuha|HuTao~[Thoma|Sara*2|Sayu*1|Rosaria*1|Xinyan*1|Noelle|Bennett*1|Ningguang*1|Beidou*2]
#159635
450,000đ
8
asia
8
Banner Nhân Vật 4T UID:832135308)~Nahida|Ganyu|Zhongli~[Heizou|Sayu|Yanfei*1|Chongyun|Noelle*1|Bennett*2|Ningguang*3|XingQiu*2|Razor]
#159634
450,000đ
7
asia
11
Banner Nhân Vật 12T UID:842486319)~Kazuha*1|Ganyu|Jean~[Heizou|Yun Jin|Thoma|Sayu|Chongyun*2|Noelle|Fischl|Ningguang*3|XingQiu*3|Beidou|Xiangling|Razor]
#159633
400,000đ
9
asia
8
Banner Nhân Vật 1T UID:842737446)~Yelan|Hu Tao|Ganyu~[Heizou|Yun Jin|Thoma|Yanfei|Chongyun*2|Noelle|Fischl|Ningguang*3|XingQiu*1|Beidou*1|Xiangling*2|Razor|Barbara]
#159632
375,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 6T UID:833963732)~Itto|Hu Tao|Zhongli|Keqing~[Thoma|Sayu|Yanfei|Noelle|Bennett*1|Ningguang*1|XingQiu*1|Beidou*1|Xiangling*3|Barbara]
#159630
350,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 2T UID:854671576)~Yelan*1|Hu Tao~[Layla|Candace|Shinobu|Sara|Sayu|Rosaria*1|Xinyan|Noelle|Bennett|XingQiu*2|Beidou|Barbara]
#159627
350,000đ
10
asia
12
Banner Nhân Vật 8T UID:838464955)~Nahida|Nilou|Albedo|Mona~[Candace|Collei|Gorou*1|Sayu|Yanfei|Sucrose|Noelle*1|Bennett|Ningguang|Beidou*5|Xiangling|Barbara*1]
#159625
350,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 7T UID:831307888)~Nilou|Hu Tao|Albedo|Keqing~[Candace|Gorou|Thoma|Sayu*1|Yanfei|Diona|Sucrose|Noelle*1|Ningguang|XingQiu|Beidou*1|Xiangling|Barbara*3]