Cày thuê: CÂY THUÊ GENSHIN

Nhập thông tin CÂY THUÊ GENSHIN
Hướng dẫn CÂY THUÊ GENSHIN

TẤT CẢ ACC SHOP NHẬN CẦY THUÊ ĐỀU ĐƯỢC CẦY BẰNG CƠM/TAY

BẢO MẬT ACC KHÁCH HÀNG CAO NHẤT

KHI HOÀN THÀNH XONG VIỆC CẦY THUÊ BÀN GIAO CHO CHỦ ACC AE NHỚ BẢO MẬT ACC CŨNG NHƯ ĐỔI MK VÀ XÓA THIẾT BỊ.

Video hướng dẫn