Nạp NẠP HÒNKAI SR

Nhập thông tin NẠP HÒNKAI SR
Hướng dẫn NẠP HÒNKAI SR

❇️ĐƠN NẠP SẼ XỬ LÝ TRONG NGÀY❇️

❇️ĐƠN NẠP SẼ XỬ LÝ TRONG NGÀY❇️

❇️ĐƠN NẠP SẼ XỬ LÝ TRONG NGÀY❇️📛Tài khoản và mật khẩu nên đơn phải là tài khoản Mihoyo ko lên = FB - Google

📛 Các gói chưa được tính x2 nếu có


📛 Vui lòng cung cấp mã đăng nhập khi shop liên hệ lấy mã đăng nhập trong thư

📛 AE ĐỂ LẠI  SĐT HOẶC  điền link fb hoặc zalo vào mục ghi chú📛 Một số lý do khiến menu của bạn bị hủy

- Sai tài khoản hoặc mật khẩu
- Số điện thoại không liên hệ được
- Gọi nhưng không nghe máy 
- Không tải được tài khoản Facebook

                                                                                  ❇️ Lưu ý : Khi nạp thành công đơn hãy đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn !

Video hướng dẫn